Regulamin

 1. Na terenie obiektu obowiązuje doba hotelowa od godz. 13:00 w dniu przyjazdu do godz.9:00 w dniu wyjazdu.
 2. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna trwająca w godz. 22:00 – 7:00.
 3. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu.
 4. Na terenie mogą przebywać tylko osoby zakwaterowane, wszystkich gości przybywających na teren ośrodka prosimy zgłaszać właścicielom.
 5. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia!
 6. Zakaz smażenia ryb w domku.
 7. Prosimy nie regulować temperatury na bojlerach!!
 8. Zabrania się korzystania w domkach z urządzeń elektrycznych tj. : butla gazowa, klimatyzator, grzejnik, grill elektryczny, frytkownica, toster.
 9. Klient przywożący ze sobą psa zobowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom, zwierzę powinno być prowadzone na smyczy. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono na terenie obiektu.
 10. Informujemy, że nie odpowiadamy w najętym domku za pozostawione mienie klienta.
 11. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) na terenie obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu lokalu po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy .
 12. Dzieci na placu zabaw mogą przebywać tylko pod opieką dorosłych.
 13. W przypadku wcześniejszego wyjazdu z przyczyn niezależnych od wynajemcy, pobrana opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.
 14. Jeśli w skutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej (22.00-7.00) właściciel zmuszony zostanie do uzasadnionej interwencji wezwania policji, ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 15. Prosimy zgłaszać wszelkie usterki na bieżąco.
 16. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane bedą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotów kosztów.
 17. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 18. Zadatek jest bezzwrotny.

Życzymy  spokojnego wypoczynku 

Justyna i Marcin Gaj

Tel.504837903