• Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailowo;
  • Rezerwację dokonujemy na osobę , która dokonała opłaty przelewem bankowym na wskazany poniżej numer konta;
  • Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionej opłaty rezerwacyjnej  przedpłaty) za pobyt na konto ośrodka Gajowa Przystań. Jednocześnie wpłata oznacza akceptację warunków określonych niniejszym regulaminem; 
  • Płatności należy dokonać w ciągu 7 dni od daty rezerwacji lub w terminie uzgodnionym;
  • Nie wpłacenie opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulacje rezerwacji;
  • Po otrzymaniu opłaty wyślę do Państwa wiadomość potwierdzająca wpłatę;
  • Fakturę wystawiam na życzenie – proszę o wcześniejsza wiadomość jeżeli jest potrzebna;
  • W przypadku rezygnacji z pobytu, kiedy została dokonana opłata rezerwacyjna  należy powiadomić nas najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem pobytu. Wtedy opłata zostanie zwrócona;
  • Jeżeli anulacja nastąpi w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym przyjazdem, to wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.